Tomografia Komputerowa

W naszej klinice powstała nowoczesna pracownia Tomografii Komputerowej. Zapraszamy do zapisów.

Tomograf Siemens
//Siemens Healthineers//

Nowoczesna diagnostyka obrazowa

Badanie przy użyciu tomografii komputerowej wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie. Dzięki temu badaniu uzyskujemy szereg przekrojów ciała pacjenta, a tym samym informacje, które pozwalają lekarzom na postawienie diagnozy, zaplanowanie dalszych procedur diagnostycznych, czy terapeutycznych. Osiągamy informacje, których niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie uzyskać podczas mniej zaawansowanych badań diagnostyki obrazowej, takich jak RTG, czy USG.

Badanie tomografii komputerowej służy między innymi do diagnozowania:
  • chorób układu mięśniowo-szkieletowego, w tym schorzeń w obrębie kręgosłupa,
  • zaburzeń ortopedycznych,
  • schorzeń w obrębie głowy (m.in. zapalenia, nowotwory, stany pourazowe, wady wrodzone, schorzenia drobnych struktur ucha),
  • chorób układów oddechowego, pokarmowego, moczowego,
  • w pewnym zakresie chorób układu nerwowego.
//Siemens Healthineers//

Badanie tomografii komputerowej

Pacjent podczas badania umieszczony jest na ruchomej platformie, na której wjeżdża do wnętrza tomografu. Podczas badania zwierzę musi być w znieczuleniu ogólnym. W trakcie badania wokół pacjenta porusza się lampa, która wytwarza promieniowanie rentgenowskie. Obrazy powstające podczas każdego obrotu lampy wokół ciała pacjenta są następnie sumowane oraz rekonstruowane przez komputer i w efekcie przedstawiane na monitorze jako obraz poszczególnych struktur anatomicznych. Lekarz weterynarii radiolog analizuje, interpretuje i opisuje uzyskane dzięki badaniu obrazy. Badanie tomografii komputerowej jest procedurą bezinwazyjna i bezbolesną.

Tomograf Siemens
//29.09.2022r.//

Fotorelacja z montażu tomografu